Eclipse Choir Calendar

20th January 2022
 • Focus choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 20th January 2022 - 9:30 pm


24th January 2022
 • Total choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 24th January 2022 - 9:30 pm


27th January 2022
 • Focus choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 27th January 2022 - 9:30 pm


31st January 2022
 • Total choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 31st January 2022 - 9:30 pm


3rd February 2022
 • Focus choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 3rd February 2022 - 9:30 pm


7th February 2022
 • Total choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 7th February 2022 - 9:30 pm


10th February 2022
 • Focus choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 10th February 2022 - 9:30 pm


14th February 2022
 • Total choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 14th February 2022 - 9:30 pm


17th February 2022
 • Focus choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 17th February 2022 - 9:30 pm


21st February 2022
 • Total choir rehearsal at All Saints
  Starts: 7:30 pm
  Ends: 21st February 2022 - 9:30 pm